ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ร้องเรียนทุจริต

กรุณาสมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบก่อนส่งเรื่องร้องเรียน

     นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาให้สำนักงาน กปร. และ/หรือผู้ที่สำนักงาน กปร. มอบหมาย ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร การยื่น/ส่งคำร้อง การตรวจสอบข้อเท็จจริง การประมวลผล การใช้เป็นหลักฐานหรือให้บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน