สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แผนปฏิบัติการ/ผลการดำเนินงาน

พบทั้งหมด 4 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน กปร.  ของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน กปร. ของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

รายละเอียด

การยกระดับคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน กปร. สู่ความเป็นเลิศภายในปี พ.ศ. 2564

การยกระดับคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน กปร. สู่ความเป็นเลิศภายในปี พ.ศ. 2564

รายละเอียด

แผนปฏิบัติการปี 2563

แผนปฏิบัติการปี 2563

รายละเอียด

<< < 1 > >>