ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

 วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 10.10 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดมุกดาหาร
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 10.10 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียด
วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสการประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประจำปี 2567 (ครั้งที่ 43)
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสการประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประจำปี 2567 (ครั้งที่ 43)

รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 3 ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 3 ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา

รายละเอียด
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

องคมนตรีประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 1/2567
ข่าวกิจกรรม

องคมนตรีประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 1/2567

รายละเอียด
สำนักงาน กปร. จัดประชุมหารือแนวทางการส่งมอบอาคารภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ข่าวกิจกรรม

สำนักงาน กปร. จัดประชุมหารือแนวทางการส่งมอบอาคารภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายละเอียด
เริ่มแล้ว โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 14 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร
ข่าวกิจกรรม

เริ่มแล้ว โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 14 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร

รายละเอียด
มูลนิธิชัยพัฒนา และสำนักงาน กปร. ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2567
ข่าวกิจกรรม

มูลนิธิชัยพัฒนา และสำนักงาน กปร. ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2567

รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 สำนักงาน กปร.
ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 สำนักงาน กปร.

รายละเอียด
สำนักงาน กปร. น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1
ข่าวกิจกรรม

สำนักงาน กปร. น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1

รายละเอียด

ประกาศล่าสุด

ประกาศ :  ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ซองจดหมาย ประจำปีงบประมาณ 2567โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (23 เมษายน 2567)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ซองจดหมาย ประจำปีงบประมาณ 2567โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 เมษายน 2567)

รายละเอียด
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2566
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(Excel)

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2566

รายละเอียด
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ. 2567
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(Excel)

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ. 2567

รายละเอียด
 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(Excel)

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567

รายละเอียด