ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 4 ในวันที่ 5 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี


เลขาธิการ กปร.

1. สกลนคร 
2. มุกดาหาร 1, 2
3. นครพนม
4. ยโสธร
5.อุบลราชธานี
6.อำนาจเจริญ
7.บุรีรัมย์
8.สุรินทร์
9.ศรีสะเกษ 1 , 2