ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประจำปีงบประมาณ 2557

พบทั้งหมด 5 รายการ
แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2557

แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2557

รายละเอียด
PlanForth.pdf

แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2557

แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2557

รายละเอียด
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี57 ครั้งที่ 3.pdf

 แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557

แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557

รายละเอียด
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี57 ครั้งที่ 2.pdf

แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2557

แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2557

รายละเอียด
งาน037.pdf

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557

รายละเอียด
parcelPlanning2557.pdf

<< < 1 > >>