สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประจำปีงบประมาณ 2558

พบทั้งหมด 3 รายการ
แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

รายละเอียด
Procurement Plan 58-2.pdf

แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมณ ๒๕๕๘

แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมณ ๒๕๕๘

รายละเอียด
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี58 (เพิ่มเติม).pdf

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมณ ๒๕๕๘

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมณ ๒๕๕๘

รายละเอียด
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี58.pdf

<< < 1 > >>