ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รวมคำสั่งและคำชี้แจงของ คสช.

พบทั้งหมด 4 รายการ
คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ "คืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557" (21/6/57)

คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ "คืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557" (21/6/57)

รายละเอียด
happySiamOnFri090757.pdf

ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (26/6/57)

ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (26/6/57)

รายละเอียด
decree260657-090757.pdf

ปล.กต. นำผู้บริหารระดับสูงของ กต. ออท./อท. และ กสญ. เข้าเยี่ยมคำนับและรับทราบนโยบาย (27/6/57)

ปล.กต. นำผู้บริหารระดับสูงของ กต. ออท./อท. และ กสญ. เข้าเยี่ยมคำนับและรับทราบนโยบาย (27/6/57)

รายละเอียด
chiefExecutive090757.pdf

กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (3/7/57)

กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (3/7/57)

รายละเอียด
officialHoliday090757.pdf

<< < 1 > >>