ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ขอเชิญประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร

เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๗

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางโศภนา พิชิตพรชัย
วันที่ 7 เมษายน 2567 10:45

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
วันที่ 7 เมษายน 2567 10:45

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นายเสน่ห์ แสงคำ พร้อมครอบครัว
วันที่ 6 เมษายน 2567 12:35

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นายเฉลิมพล เกื้อด้วง
วันที่ 5 เมษายน 2567 8:42

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางประจวบ เกื้อด้วง
วันที่ 5 เมษายน 2567 8:41

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นายประกิจ เกื้อด้วง
วันที่ 5 เมษายน 2567 8:41

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงณัฐนันท์ ใจกล้า
วันที่ 5 เมษายน 2567 8:41

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ภัทรีวัลย์ เกื้อด้วง
วันที่ 5 เมษายน 2567 8:40

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นายสมศักดิ์ เอียดตรงและครอบครัว
วันที่ 4 เมษายน 2567 22:08

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า สายหยุด กองแก้ว
วันที่ 3 เมษายน 2567 23:32

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนภารินทร์ เจือจันทร์ พร้อมครอบครัว
วันที่ 3 เมษายน 2567 22:12

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนภารินทร์ เจือจันทร์
วันที่ 3 เมษายน 2567 22:10

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นายไกรกิตติ พรทวีวุฒิ และ ครอบครัว
วันที่ 3 เมษายน 2567 21:10

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางนพเกล้า พรทวีวุฒิ
วันที่ 3 เมษายน 2567 21:09

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางบุญเชิญ มั่นคง
วันที่ 3 เมษายน 2567 18:07

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายวัชรินทร์ เจริญอักษรและครอบครับเจริญอักษร
วันที่ 3 เมษายน 2567 18:04

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกหญิงยุวดี ด่อนสิงหะ
วันที่ 3 เมษายน 2567 17:03

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นายแพทย์พีระพล ใช้วิทยาคุณ
วันที่ 3 เมษายน 2567 17:00

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นายณัฐพงษ์ จันทร์อิ่ม
วันที่ 3 เมษายน 2567 9:58

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า พล.อส.เอกศิษฎ์ ทับทิมเดิม และครอบครัว
วันที่ 3 เมษายน 2567 9:48
<< < 1 2 3 4 5  ... > >>