ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2563 :ตอนที่ 58 บ้านนาเกียน น้อมนำแนวพระราชดำริ สู่การอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาชีวิตราษฎร

ออกอากาศ: 18 สิงหาคม 2563