ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2563 ข่าวที่ 22 : องคมนตรี ติดตามผลสัมฤุทธิ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี "คลองภักดีรำไพ" ช่่วยบรรเทาอุทกภัย - อ่างเก็บน้ำคลองศาลทรายฯ แก้ปัญหาภัยแล้ง

ออกอากาศ: 23 พฤศจิกายน 2563