ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สปอตประชาสัมพันธ์

พบจำนวน 32 รายการ
 2563 : ตอนที่ 10 :  สำนักงาน กปร. น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

2563 : ตอนที่ 10 : สำนักงาน กปร. น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

รายละเอียด

 2563 : ตอนที่ 9 : 39 ปี สำนักงาน กปร.

2563 : ตอนที่ 9 : 39 ปี สำนักงาน กปร.

รายละเอียด

 2563 : ตอนที่ 8 (2) : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ

2563 : ตอนที่ 8 (2) : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ

รายละเอียด

 2563 : ตอนที่ 8 (1) : ชวนชม "ศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ"

2563 : ตอนที่ 8 (1) : ชวนชม "ศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ"

รายละเอียด

ปี 2563 : ตอนที่ 7 (2) : "ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"

ปี 2563 : ตอนที่ 7 (2) : "ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"

รายละเอียด

ปี 2563 : ตอนที่ 7 (1) : กิจกรรม  "ต่อยอด ชีวิตวิถีใหม่ ไปกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน"

ปี 2563 : ตอนที่ 7 (1) : กิจกรรม "ต่อยอด ชีวิตวิถีใหม่ ไปกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน"

รายละเอียด

ปี 2563 : ตอนที่ 6 : ขยายผล  ต่อยอดการพัฒนา

ปี 2563 : ตอนที่ 6 : ขยายผล ต่อยอดการพัฒนา

รายละเอียด

ปี 2563 : ตอนที่ 5 อยู่อย่างเพียงพอด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

ปี 2563 : ตอนที่ 5 อยู่อย่างเพียงพอด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียด

ปี 2563 : ตอนที่ 4 เริ่มจากศูนย์ ก้าวตามรอย...สู่ความสำเร็จ

ปี 2563 : ตอนที่ 4 เริ่มจากศูนย์ ก้าวตามรอย...สู่ความสำเร็จ

รายละเอียด

ปี 2563 : ตอนที่ 3  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอินเนื่องมาจากพระราชดำริแหล่งท่องเที่ยวคู่ความรู้

ปี 2563 : ตอนที่ 3 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอินเนื่องมาจากพระราชดำริแหล่งท่องเที่ยวคู่ความรู้

รายละเอียด

ปี 2563 :  ตอนที่ 2 การประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards ในการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่

ปี 2563 : ตอนที่ 2 การประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards ในการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

ปี 2563 :  ตอนที่ 1 สืบสานงานพัฒนา

ปี 2563 : ตอนที่ 1 สืบสานงานพัฒนา

รายละเอียด

ตอนที่ 10 : 37 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน

ตอนที่ 10 : 37 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน

รายละเอียด

ตอนที่ 9 : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานคู่ความรู้

ตอนที่ 9 : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานคู่ความรู้

รายละเอียด

ตอนที่ 8 : 38 ปี สำนักงาน กปร. กับการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 8 : 38 ปี สำนักงาน กปร. กับการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด

ตอนที่ 7 : ประกวดผลงานหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่ 7

ตอนที่ 7 : ประกวดผลงานหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่ 7

รายละเอียด

ตอนที่ 6 : สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 10

ตอนที่ 6 : สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 10

รายละเอียด

ตอนที่ 5 : การประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7

ตอนที่ 5 : การประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7

รายละเอียด

ตอนที่ 4 : สำนักงาน กปร. เปิดรับสมัครโครงการ RDPB Camp รุ่นที่ 9

ตอนที่ 4 : สำนักงาน กปร. เปิดรับสมัครโครงการ RDPB Camp รุ่นที่ 9

รายละเอียด

ตอนที่ 3 : สำนักงาน กปร. เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards

ตอนที่ 3 : สำนักงาน กปร. เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards

รายละเอียด

<< < 1 2 > >>