สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 39 : โครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง) หัวหิน - ชะอำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ออกอากาศ: 15 สิงหาคม 2562