สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 42 : ปกป่า ป้องน้ำ ด้วยพระบารมีพระแม่ของแผ่นดินไทย

ออกอากาศ: 15 สิงหาคม 2562