สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 72 : โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

ออกอากาศ: 19 กันยายน 2561