สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 73 : โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา

ออกอากาศ: 19 กันยายน 2561