ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 84 : พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านสังคมสงเคราะห์

ออกอากาศ: 03 ตุลาคม 2561