ประมวลภาพกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรครั้งที่ 5
"วิถีพอเพียงตามแนวพระราชดำริ"
พื้นที่จังหวัดชลบุรี และสมุทรปราการ
วันที่ 28-30 ตุลาคม 2552


กิจกรรม วันที่ 28 ตุลาคม 2552

กิจกรรม วันที่ 29 ตุลาาคม 2552
กิจกรรม วันที่ 30 ตุลาาคม 2552

 

ประมวลภาพกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 1

ประมวลภาพกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 2

ประมวลภาพกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 3

ประมวลภาพกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 4

 
Copyright © 2009 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.