• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สวพ.FM91

พบจำนวน 172 รายการ
ตอนที่ 10 : ขับเคลื่อนงานวันดินโลก

ตอนที่ 10 : ขับเคลื่อนงานวันดินโลก

รายละเอียด

ตอนที่ 9 : งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ประจำปี 2561

ตอนที่ 9 : งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ประจำปี 2561

รายละเอียด

ข่าวที่ 20 : โครงการ "เครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ" รุ่นที่ 5 ณ ศุูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ โดย สำนักงาน กปร.

ข่าวที่ 20 : โครงการ "เครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ" รุ่นที่ 5 ณ ศุูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ โดย สำนักงาน กปร.

รายละเอียด

ข่าวที่ 19 : โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ข่าวที่ 19 : โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด

ข่าวที่ 18 : องคมนตรีติดตามผลการดำนินงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทั้ง ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ข่าวที่ 18 : องคมนตรีติดตามผลการดำนินงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทั้ง ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

รายละเอียด

ข่าวที่ 17 : นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามตรวจเยี่ยมและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ข่าวที่ 17 : นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามตรวจเยี่ยมและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียด

ตอนที่ 90 : โครงการอันเนื่่องมาจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่ 10

ตอนที่ 90 : โครงการอันเนื่่องมาจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่ 10

รายละเอียด

ตอนที่ 89 : พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 89 : พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด

ตอนที่ 88 : พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

ตอนที่ 88 : พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

รายละเอียด

ตอนที่ 87 : พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการพัฒนาการเกษตร

ตอนที่ 87 : พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการพัฒนาการเกษตร

รายละเอียด

ตอนที่ 86 : พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ตอนที่ 86 : พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

รายละเอียด

ตอนที่ 85 : พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการต่างประเทศ

ตอนที่ 85 : พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการต่างประเทศ

รายละเอียด

ตอนที่ 84 : พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านสังคมสงเคราะห์

ตอนที่ 84 : พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านสังคมสงเคราะห์

รายละเอียด

ตอนที่ 83 : พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านศาสนา

ตอนที่ 83 : พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านศาสนา

รายละเอียด

ตอนที่ 82 : พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการศึกษา

ตอนที่ 82 : พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการศึกษา

รายละเอียด

ตอนที่ 81 : พระราชปณิธานสืบสาน รักษา ต่อยอด

ตอนที่ 81 : พระราชปณิธานสืบสาน รักษา ต่อยอด

รายละเอียด

ตอนที่ 80 : รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม

ตอนที่ 80 : รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม

รายละเอียด

ตอนที่ 79 : รางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ตอนที่ 79 : รางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา

รายละเอียด

ตอนที่ 78 : รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ (Human Development Lifetime Achievement Award)

ตอนที่ 78 : รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ (Human Development Lifetime Achievement Award)

รายละเอียด

ตอนที่ 77 : พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย

ตอนที่ 77 : พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย

รายละเอียด

<< < 1 2 3 4 5  ... > >>