• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข่าวสังคม..กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและศูนย์อ่าวคุ้งกระเบนฯ เปิดอบรมหลักสูตร การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1สูตรน้ำรุ่นที่ 4 (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 25-05-2561)


หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 25  พฤษภาคม  2561