• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สำรวจการก่อสร้างฝาย คลองท่ากระจาย พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ 2 รัชกาล (หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันที่ 03-11-2561)


หนังสืพิมพ์คมชัดลึก ฉบับวันที่ 3 พฤศจิกายน  2561