• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

อ่างเก็บน้ำแม่ฮอดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฝันที่กำลังเป็นจริงของราษฎร (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 02-11-2561)


หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่  2  พฤศจิกายน  2561