• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สวพ.FM91

พบจำนวน 189 รายการ
ตอนที่ 4 : ชีวิตใหม่ บ้านเขาแดงพัฒนา จังหวัดจันทบุรี

ตอนที่ 4 : ชีวิตใหม่ บ้านเขาแดงพัฒนา จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียด

ตอนที่ 3 : สืบสาน รักษา ต่อยอด

ตอนที่ 3 : สืบสาน รักษา ต่อยอด

รายละเอียด

ตอนที่ 2 : สานต่อพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ตอนที่ 2 : สานต่อพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

รายละเอียด

ตอนที่ 1 : พระผู้ทรงสถิตในดวงใจประชาราษฎร์

ตอนที่ 1 : พระผู้ทรงสถิตในดวงใจประชาราษฎร์

รายละเอียด

ตอนที่ 3 :  น้ำพระราชหฤทัย...สู่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียน อำเภออมก่๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ตอนที่ 3 : น้ำพระราชหฤทัย...สู่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียน อำเภออมก่๋อย จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

ตอนที่ 2 : 3 ดำมหัศจรรย์ฺ พัฒนาสู่ความสำเร็จ ยกระดับชีวิตเกษตรกรไทย

ตอนที่ 2 : 3 ดำมหัศจรรย์ฺ พัฒนาสู่ความสำเร็จ ยกระดับชีวิตเกษตรกรไทย

รายละเอียด

ตอนที่ 1 : สำนักงาน กปร. กับการดำเนินงาน ในปี 2562 พร้อมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 1 : สำนักงาน กปร. กับการดำเนินงาน ในปี 2562 พร้อมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด

ตอนที่ 10 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

ตอนที่ 10 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายละเอียด

ตอนที่ 9 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

ตอนที่ 9 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายละเอียด

ตอนที่ 8 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

ตอนที่ 8 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายละเอียด

ตอนที่ 7 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

ตอนที่ 7 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายละเอียด

ตอนที่ 6 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

ตอนที่ 6 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายละเอียด

ตอนที่ 5 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

ตอนที่ 5 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายละเอียด

ตอนที่ 4 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

ตอนที่ 4 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายละเอียด

ตอนที่ 3 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

ตอนที่ 3 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายละเอียด

ตอนที่ 2 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

ตอนที่ 2 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายละเอียด

ตอนที่ 1 : แนะนำสำนักงาน กปร.

ตอนที่ 1 : แนะนำสำนักงาน กปร.

รายละเอียด

ตอนที่ 10 : ขับเคลื่อนงานวันดินโลก

ตอนที่ 10 : ขับเคลื่อนงานวันดินโลก

รายละเอียด

ตอนที่ 9 : งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ประจำปี 2561

ตอนที่ 9 : งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ประจำปี 2561

รายละเอียด

ข่าวที่ 20 : โครงการ "เครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ" รุ่นที่ 5 ณ ศุูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ โดย สำนักงาน กปร.

ข่าวที่ 20 : โครงการ "เครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ" รุ่นที่ 5 ณ ศุูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ โดย สำนักงาน กปร.

รายละเอียด

<< < 1 2 3 4 5  ... > >>