สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 27 : มูลนิธิกาญจนบารมี สานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สู่ผู้ป่วยมะเร็ง

ออกอากาศ: 15 กรกฎาคม 2562