สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12

 


ประกาศรายชื่อ 20 ทีม เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 12   
 
สมัครผ่าน QR Code หรือ 

 


โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่  12ดาวน์โหลด

              กำหนดการสำหรับส่งทีมเยาวชนฯ 

              โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12 

              สมัครผ่าน Google form

              ใบนำเสนอโครงการ

              คู่มือ โครงการเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12 

 

 ประกาศผลการพิจารณาของคณะกรรมการ รอบ 10 ทีม 

 


ปรับปรุงข้อมูล : 27 มิถุนายน 2565