ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12

 


ประกาศรายชื่อ 20 ทีม เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 12   
 
สมัครผ่าน QR Code หรือ 

 


โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่  12ดาวน์โหลด

              กำหนดการสำหรับส่งทีมเยาวชนฯ 

              โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12 

              สมัครผ่าน Google form (ปิดรับสมัครแล้ว)

              ใบนำเสนอโครงการ

              คู่มือ โครงการเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12 

 

 ประกาศผลการพิจารณาของคณะกรรมการ รอบ 10 ทีม 

 

สรุปรายงานผลโครงการ RDPB Camp-12 รวมการประเมิน.pdf

 


ปรับปรุงข้อมูล : 19  ตุลาคม 2565