สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 13

 

 

!! กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) เท่านั้น คลิกที่นี่ !!
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10-31 มีนาคม 2566

QR Code  กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) เท่านั้น คลิกที่นี่ 
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10-31 มีนาคม 2566

ดาวน์โหลด โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 13.pdf 
ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์ การคัดเลือกโครงการของเยาวชน รุ่นที่ 13.pdf
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม - นำเสนอโครงการเยาวชน รุ่นที่ 13.pdf
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม - นำเสนอโครงการเยาวชน รุ่นที่ 13.docx


QR Code  ติดตาม ค่ายเยาวชน RDPB Camp FanPage คลิกที่นี่