ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 13

 

ผลการตัดสินการประกวดโครงการของเยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ
" สานรักษ์ ดิน น้ำ ป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต "
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 13


ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการของเยาวชน (รอบ 10 ทีม)
กิจกรรมประกวดผลงานเยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ
ภายใต้หัวข้อ "สานรักษ์ ดิน น้ำ ป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต"
QR Code  ติดตาม ค่ายเยาวชน RDPB Camp FanPage คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด กำหนดการโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 13


 

QR Code  กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) เท่านั้น คลิกที่นี่ !!ปิดรับสมัคร!!


ดาวน์โหลด โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 13.pdf 
ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์ การคัดเลือกโครงการของเยาวชน รุ่นที่ 13.pdf
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม - นำเสนอโครงการเยาวชน รุ่นที่ 13.pdf
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม - นำเสนอโครงการเยาวชน รุ่นที่ 13.docx


สรุปรายงานผลโครงการ RDPB Camp-13


ปรับปรุงข้อมูล 4 ตุลาคม 2566