สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ใบสมัคร

พบทั้งหมด 9 รายการ
ธกส.น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ธกส.น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียด
สัมนา๑๗กค.๕๖_ธกส.pdf

งานนิทรรศการกองทัพไทย โดย พลตรีอาจศึก สุวรรณธาดา กองบัญชาการกองทัพไทย

งานนิทรรศการกองทัพไทย โดย พลตรีอาจศึก สุวรรณธาดา กองบัญชาการกองทัพไทย

รายละเอียด
ผช. บรรยาย งานนิทรรศการ_กองทัพไทย.pdf

สำนักงาน กปร. กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง โดย ม.ล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ รองเลขาธิการ กปร.

สำนักงาน กปร. กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง โดย ม.ล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ รองเลขาธิการ กปร.

รายละเอียด
สำนักงาน กปร. กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง.ppt_12jun56_รปร จิรพันธู์.pdf

การบริหารจัดการน้ำ โดย อธิืบดีกรมชลประทาน

การบริหารจัดการน้ำ โดย อธิืบดีกรมชลประทาน

รายละเอียด
ชลประทาน.pdf

การบริหารจัดการน้ำ โดย ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ

การบริหารจัดการน้ำ โดย ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ

รายละเอียด
PPT dr.royboon.pdf

การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ โดย อ.ปราโมทย์ ไ้ม้กลัด

การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ โดย อ.ปราโมทย์ ไ้ม้กลัด

รายละเอียด
16 กค 56_อ ปราโมทย์.pdf

เสวนา การประชุม "การจัดทำคู่มือบัญชีหลักศูนย์ฯ โดย เลขาธิการ กปร.

เสวนา การประชุม "การจัดทำคู่มือบัญชีหลักศูนย์ฯ โดย เลขาธิการ กปร.

รายละเอียด
การประชุม การจัดทำคู่มือบัญชีหลักศูนย์ ฯ.pdf

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตฯ โดย นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีั

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตฯ โดย นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีั

รายละเอียด
พิธิภัณฑ์ธรรมชติของสิ่งมีชีวิตเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย (ล่าสุด).pdf

ใบสมัครฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "4,350 การทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน"

ใบสมัครฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "4,350 การทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน"

รายละเอียด
ใบสมัครฝึกอาชีพ 8 หลัาสูตร.pdf

<< < 1 > >>