ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รายการวิทยุ ชุด สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์

พบจำนวน 72 รายการ
ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 27 Young Smart Farmer ปลูกไม้ตัดดอกที่ธารโต

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 27 Young Smart Farmer ปลูกไม้ตัดดอกที่ธารโต

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 26 ครบเครื่องเรื่องดอกไม้ที่...@ศูนย์ฯบ้านไร่ จ.เชียงใหม่

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 26 ครบเครื่องเรื่องดอกไม้ที่...@ศูนย์ฯบ้านไร่ จ.เชียงใหม่

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 25 อ่างเก็บน้ำทุ่งขาม  เอื้อประโยชน์ต่อเกษตรกรรม

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 25 อ่างเก็บน้ำทุ่งขาม เอื้อประโยชน์ต่อเกษตรกรรม

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 24 ความสำเร็จจากการพัฒนาพื้นที่สูง...อาโมคอฟฟี่ที่ดอยม่อนล้าน

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 24 ความสำเร็จจากการพัฒนาพื้นที่สูง...อาโมคอฟฟี่ที่ดอยม่อนล้าน

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 23 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเลี้ยงกบ

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 23 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเลี้ยงกบ

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 22 การเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพ

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 22 การเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพ

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 21 3 สาบสร้างความปลอดภัยไล่ศัตรูไกลจากสวนภักดีเจริญ

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 21 3 สาบสร้างความปลอดภัยไล่ศัตรูไกลจากสวนภักดีเจริญ

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 20 Aromatic Farm ฟาร์มต้นแบบเกษตรกรรมยั่งยืน

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 20 Aromatic Farm ฟาร์มต้นแบบเกษตรกรรมยั่งยืน

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 19 ผักเชียงดา สมุนไพรดีที่เชียงใหม่

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 19 ผักเชียงดา สมุนไพรดีที่เชียงใหม่

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 18 ประคำดีควาย สร้างรายได้ให้ชุมชน

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 18 ประคำดีควาย สร้างรายได้ให้ชุมชน

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 17 ไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาวกบินทร์ สร้างรายได้สู่เกษตรกร

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 17 ไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาวกบินทร์ สร้างรายได้สู่เกษตรกร

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 16 นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 16 นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 15 การขยายองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายสู่เยาวชน โรงเรียน ตชด. บ้านแพรกตะคร้อ

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 15 การขยายองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายสู่เยาวชน โรงเรียน ตชด. บ้านแพรกตะคร้อ

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 14 สายน้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งศาลาพัฒนาเกษตรกรรม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 14 สายน้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งศาลาพัฒนาเกษตรกรรม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 13 ส่งเสริมเยาวชนขยายผลการพัฒนาของทีมพงพนาเซราะกราวเพื่อสร้างประโยชน์แก่ท้องถิ่น

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 13 ส่งเสริมเยาวชนขยายผลการพัฒนาของทีมพงพนาเซราะกราวเพื่อสร้างประโยชน์แก่ท้องถิ่น

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 12 เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริทีมพงพนาเซราะกราว สานรักษ์ดินน้ำป่าคืนถิ่นบุรีรัมย์

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 12 เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริทีมพงพนาเซราะกราว สานรักษ์ดินน้ำป่าคืนถิ่นบุรีรัมย์

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 11 ประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาแหล่งน้ำแห่งใหม่ของชาวสันกำแพง

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 11 ประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาแหล่งน้ำแห่งใหม่ของชาวสันกำแพง

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 10 ลุยม่านหมอกเมืองใต้ ที่โครงการฝายคลองกะปง จังหวัดพังงา

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 10 ลุยม่านหมอกเมืองใต้ ที่โครงการฝายคลองกะปง จังหวัดพังงา

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 9 สืบสาน รักษาโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 9 สืบสาน รักษาโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 8 42 ปี แห่งการพัฒนากับสำนักงาน กปร.

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 8 42 ปี แห่งการพัฒนากับสำนักงาน กปร.

รายละเอียด

<< < 1 2 3 4 > >>