สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รายการวิทยุ (สกู๊ป) ใต้ร่มฉัตรแผ่นดินไทย

พบจำนวน 35 รายการ
ตอนที่ 35 : อาคารอัดน้ำบ้านบางปริก พลิกชีวิตให้ปวงประชา

ตอนที่ 35 : อาคารอัดน้ำบ้านบางปริก พลิกชีวิตให้ปวงประชา

รายละเอียด

ตอนที่ 34 : โครงการพัฒนาฟื้นฟูป่าต้นน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยแคน-ห้วยไร่-ห้วยขาหน้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 34 : โครงการพัฒนาฟื้นฟูป่าต้นน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยแคน-ห้วยไร่-ห้วยขาหน้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด

ตอนที่ 33 : สืบสานงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 33 : สืบสานงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด

ตอนที่ 32 : แก้ไขดินเสื่อมโทรมที่เขาชะงุ้ม

ตอนที่ 32 : แก้ไขดินเสื่อมโทรมที่เขาชะงุ้ม

รายละเอียด

ตอนที่ 31: โครงการพระราชดำริ ช่วยชาวประชาในอีสานใต้

ตอนที่ 31: โครงการพระราชดำริ ช่วยชาวประชาในอีสานใต้

รายละเอียด

ตอนที่ 30 : การพัฒนาแหล่งน้ำที่วัฒนานคร

ตอนที่ 30 : การพัฒนาแหล่งน้ำที่วัฒนานคร

รายละเอียด

ตอนที่ 29 : ฝายห้วยยาง...สร้างชีวิต

ตอนที่ 29 : ฝายห้วยยาง...สร้างชีวิต

รายละเอียด

ตอนที่ 28 : กรุ่นกลิ่นอาราบิก้า ที่บ้านปางขอน

ตอนที่ 28 : กรุ่นกลิ่นอาราบิก้า ที่บ้านปางขอน

รายละเอียด

ตอนที่ 27 : เกษตรที่สูง บ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง

ตอนที่ 27 : เกษตรที่สูง บ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง

รายละเอียด

ตอนที่ 26 : อ่างเก็บน้ำห้วยอีนูน เกื้อกูลชีวิตชาวประชา

ตอนที่ 26 : อ่างเก็บน้ำห้วยอีนูน เกื้อกูลชีวิตชาวประชา

รายละเอียด

ตอนที่ 25 : ที่มาของหมู่บ้านยามชายแดน

ตอนที่ 25 : ที่มาของหมู่บ้านยามชายแดน

รายละเอียด

ตอนที่ 24 :  เขาซับแกงไก่ ความร่วมใจของชุมชน

ตอนที่ 24 : เขาซับแกงไก่ ความร่วมใจของชุมชน

รายละเอียด

ตอนที่ 23 : พระราชดำริ...พัฒนาทางข้ามคลองยัน

ตอนที่ 23 : พระราชดำริ...พัฒนาทางข้ามคลองยัน

รายละเอียด

ตอนที่ 22 : สะพานเชื่อมใจเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

ตอนที่ 22 : สะพานเชื่อมใจเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

รายละเอียด

ตอนที่ 21: การพัฒนาการเกษตรที่สูงบนดอยแบแล

ตอนที่ 21: การพัฒนาการเกษตรที่สูงบนดอยแบแล

รายละเอียด

ตอนที่ 20 : สร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ

ตอนที่ 20 : สร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ

รายละเอียด

ตอนที่ 19 : ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ

ตอนที่ 19 : ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ

รายละเอียด

ตอนที่ 18 : โครงการก่อสร้างทำนบดินบ้านไทรนอง 2 สร้างความชุ่มเย็นให้ชาวประชา

ตอนที่ 18 : โครงการก่อสร้างทำนบดินบ้านไทรนอง 2 สร้างความชุ่มเย็นให้ชาวประชา

รายละเอียด

ตอนที่ 17 : โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 17 : โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด

ตอนที่ 16 :  โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

ตอนที่ 16 : โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

รายละเอียด

<< < 1 2 > >>