สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 26 : อ่างเก็บน้ำห้วยอีนูน เกื้อกูลชีวิตชาวประชา

ออกอากาศ: 13 มีนาคม 2562