สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 28 : กรุ่นกลิ่นอาราบิก้า ที่บ้านปางขอน

ออกอากาศ: 13 มีนาคม 2562