สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 35 : อาคารอัดน้ำบ้านบางปริก พลิกชีวิตให้ปวงประชา

ออกอากาศ: 29 เมษายน 2562