สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 2 ตามรอยพระราชา (ลงเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 60)

ออกอากาศ: 06 พฤศจิกายน 2560

ตอนที่ 2 ตามรอยพระราชา (ลงเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 60)