สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 3 ครูผู้เดินตามรอยพระราชา (ลงเมื่อวันที่ 5 ธ.ค.60)

ออกอากาศ: 06 พฤศจิกายน 2560

ตอนที่ 3 ครูผู้เดินตามรอยพระราชา (ลงเมื่อวันที่ 5 ธ.ค.60)