สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2564 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 9 สำนักงานกปร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ออกอากาศ: 13 ธันวาคม 2564