สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารคดี 86 ในหลวงในความทรงจำ พ.ศ. 2555 (ลงเมื่อวันที่่ 15 ต.ค.60)

ออกอากาศ: 15 ตุลาคม 2560

สารคดี 86 ในหลวงในความทรงจำ พ.ศ. 2555 (ลงเมื่อวันที่่ 15 ต.ค.60)