ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 46 นิทรรศการ ตามรอยพระบาท ปราชญ์แห่งการพัฒนา ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9 (27 ธ.ค. 60)

ออกอากาศ: 27 ธันวาคม 2560

ตอนที่ 46 นิทรรศการ ตามรอยพระบาท ปราชญ์แห่งการพัฒนา ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9 (27 ธ.ค. 60)