สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ขอเชิญประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า บงกช ฮวบสวรรค์
วันที่ 16 กันยายน 2564 19:55

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวบงกช ฮวบสวรรค์
วันที่ 16 กันยายน 2564 19:55

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า ฐิติกานต์ พรมทรัพย์
วันที่ 16 กันยายน 2564 19:50

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นัสกร สมพรสิริ
วันที่ 15 กันยายน 2564 18:25

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า ธนา ทองสาร
วันที่ 15 กันยายน 2564 13:25

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นายนิพล แสงการ
วันที่ 13 กันยายน 2564 12:28

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นายพีรภัทร จันทาสี
วันที่ 8 กันยายน 2564 15:36

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า ธีรภัทร มันอินทร์
วันที่ 7 กันยายน 2564 11:44

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า อินธุอร แซ่โต๊ะ
วันที่ 7 กันยายน 2564 10:51

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.รัดดา นัดครบุรี
วันที่ 7 กันยายน 2564 8:41

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.ไมตรี ไชยมงคล
วันที่ 4 กันยายน 2564 20:56

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววัชรีญา วงษ์สุวรรณ
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 19:22

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอลิษา มานะเปรม
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 19:22

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า ภคนันท์ ทองปรางค์
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 18:02

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช พีรภัทร หัสโส๊ะ
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 15:14

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า ภคนันท์ ทองปรางค์
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 14:57

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า สุนันท์ ศรีมาก
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 14:54

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ปรมี กองพล
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 9:41

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ปรมี กองพล
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 9:41

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นวพล คงปาน
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 7:36
<< < 1 2 3 4 5  ... > >>