สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ขอเชิญประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วันที่ 15 กันยายน 2564 14:36

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววัชรีญา วงษ์สุวรรณ
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 19:24

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอลิษา มานะเปรม
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 19:24

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางราตรี ขนาบแก้ว
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 14:30

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นายอดิเทพ มังดง
วันที่ 5 สิงหาคม 2564 14:55

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นายวสันต์ บุญเกิด และครอบครัว
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 21:08

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพัชรี เขื่อนแปด และครอบครัว
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 19:47

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพัณณิตา​ แดงสนิท​ และครอบครัว
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 14:20

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นายณัฐพงศ์ สิมมาเต่า
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 11:54

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยเอก ปณต อดิศักดิ์พานิชกิจ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 23:54

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจันทนา ศรีวโรทัย
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 21:30

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นาง นฤมล ม่วงกล่ำและครอบครัว
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 19:57

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายกฤษณ์ นวลรักษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 19:34

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกฤษณา นวลรักษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 19:33

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 18:09

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นายอรุชา​ ขุน​แสน​จารุ​กิจ​
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 17:08

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ศรีนิตย์ บุญทอง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 15:52

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นายวัชรพงษ์ แก้วหอม
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 15:18

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า ตติยา ตันวิเชียร
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 15:08

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นายสหศักดิ์ ฤทธิ์รักษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 14:57
<< < 1 2 3 4 5  ... > >>