ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ขอเชิญประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร

เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 10:24

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววรกร พุ่มเรือง
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 14:53

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจุไรรัตน์ อินทร์โตและครอบครัว
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 9:30

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นายสมพร ภู่ศิริ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 13:41

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า dd
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 9:26

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นายพงศกร เกตุแก้ว
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 14:22
<< < 1 > >>