สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ขอเชิญประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นายปกรณ์ สุนทรเมธ
วันที่ 13 กันยายน 2566 8:48

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า ศุภวัฒน์ สุบงกช
วันที่ 3 สิงหาคม 2566 11:32

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นายปฏิภาณ ภู่มณี
วันที่ 2 สิงหาคม 2566 18:17

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปรีดาภรณ์ ศุทธิเวทิน
วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 18:34

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นายโมริโอ้ ซาไกร
วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 11:51

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ทีเอ็มจีเรคคอร์ด จำกัด
วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 11:34

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า ครับ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 22:29

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.ท. ณัฎฐภัทรจันทร์เขียว
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 11:07

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอนุชิดา อุดมธาดา
วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 13:03

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช. ณฐวัฒน์ นาคยา
วันที่ 2 กรกฎาคม 2566 19:49

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ศุภวิชญ์ รติรังสี
วันที่ 28 มิถุนายน 2566 20:52

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.กันติยา จรูญมงคลกุล
วันที่ 22 มิถุนายน 2566 13:59

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นายมนต์สิทธิ์ กระแสโท
วันที่ 19 มิถุนายน 2566 17:37

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า สภาประชาชน สมุทรปราการ
วันที่ 9 มิถุนายน 2566 20:34

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นายบุญทัน เรืองสมบัติ
วันที่ 9 มิถุนายน 2566 20:33

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางรจิตรา ลิมป์ไพบูลย์
วันที่ 9 มิถุนายน 2566 9:56

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นายบุญร่วม รานอก
วันที่ 9 มิถุนายน 2566 6:01

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า ส.ต.ต.ภพบุญ ยศทา
วันที่ 7 มิถุนายน 2566 15:03

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า ส.ต.ต.ธีระศักดิ์ คุณสาร
วันที่ 7 มิถุนายน 2566 14:29

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า ส.ต.ต.จักรกฤษณ์ ปิงวังของ
วันที่ 7 มิถุนายน 2566 14:27
<< < 1 2 3 4 5  ... > >>