ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สำนักงาน กปร.ลงพื้นที่ดูผลความสำเร็จตามแนวพระราชดำริ อำเภอหาดใหญ่

สำนักงาน กปร.ลงพื้นที่ดูผลความสำเร็จตามแนวพระราชดำริ อำเภอหาดใหญ่

สำนักงาน กปร. ลงพื้นที่ดูผลความสำเร็จตามแนวพระราชดำริ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา

สำนักงาน กปร. โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ ได้ลงพื้นที่ดูผลความสำเร็จตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่อเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นเกษตกรและประชาชนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สำนักงาน กปร.จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

โดยในกลุ่มประชาชนทั่วไปได้แก่นายจิต เพ็ชรกาลด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้แก่นายสุเทพ อหิงสะโร