ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวตุ๊กตา อุนอก เนื่องในโอกาสได้เกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565