ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : การรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อการย้าย หรือการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ

 

ประกาศ ณ วันที่ : 26  เมษายน 2566 
ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล