ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ และพนักงานประจำสำนักงาน (22 พฤษภาคม 2566)

ประกาศ ณ วันที่ : 22  พฤษภาคม 2566 
ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล