ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ (12 มิถุนายน 2566)

ประกาศ ณ วันที่ : 12  มิถุนายน 2566 
ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล