สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหารและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


ประกาศ :  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.pdf

ประกาศ ณ วันที่ : 16 ตุลาคม 2560 
ที่มา : กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล