สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปะรเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์