ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2566 : ชีวิตที่เรียนรู้จากศูนย์ EP.2 เอ๊ะยังไง ปลูกอะไรก็ตายหมด?