ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สกู๊ป กปร .กับงานของในหลวง ตอนที่ 15 ธนาคารอาสา สานต่อแนวพระราชดำริ สร้างอาหาร เพิ่มผืนป่า ใช้ชีวิตแบบพอเพียง สืบสานงานของในหลวง