ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สกู๊ป กปร .กับงานของในหลวง ตอนที่ 20 กปร.กับงานของในหลวง ตอน ทัศนศึกษาเพื่อสืบสานและเผยแพร่ โครงการศึกษาวิจัยฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม